afskåret

afskåret
perf part, adj cut ( fx flowers);
(isoleret) cut off;
[afskåret fra at]
(forhindret i) prevented from -ing; unable to ( fx come), not in a position to ( fx I am not in a position to answer (, explain, help you));
[afskåret fra omverdenen] cut off from the outside world;
[afskåret pålæg] cold cuts pl.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • afskære — af|skæ|re vb., r, afskar, afskåret (foran fælleskønsord afskåren el. afskåret), afskårne (jf. §31 34); afskåren el. afskåret grøde; afskåret pålæg; afskårne blomster …   Dansk ordbog

  • Alexander Pope — (21. maj 1688 30. maj 1744) engelsk poet der var kendt for sine velformede, ofte satiriske vers. Da hans forældre var katolske, var han afskåret fra at frekventere Englands protestantiske universiteter, hvorfor en stor del af hans viden blev… …   Danske encyklopædi

  • Parabel — 1. Parabel (græsk: sammenligning, lignelse), i digtekunsten den form af den moralsk belærende fortællende digtning, der fremstiller en betydningsfuld sandhed af almindelig natur ved et billede af menneskelivet; fortrinlige eksempler er Jesu… …   Danske encyklopædi

  • stikling — stik|ling sb., en, er, erne (afskåret skud fra en plante), i sms. stiklinge el. stiklings , fx stiklingeformering el. stiklingsformering …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”